Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Storitve

Na enem mestu vam zagotavljamo celovito ponudbo storitev:

 • Posredujemo in svetujemo pri nakupu, prodaji, najemu ter oddaji nepremičnine.
 • Ocenimo tržno vrednost vaše nepremičnine.
 • Opravimo cenitev nepremičnine v sodelovanju s sodno zapriseženim cenilcem.
 • Preverimo pravno in dejansko stanje nepremičnine.
 • Svetujemo pri pridobitvi dokumentacije (uporabno, gradbeno dovoljenje, energetska izkaznica...).
 • Vašo nepremičnino oglašujemo v medijih.
 • Organiziramo in vodimo oglede.
 • Sodelujemo pri pogajanjih.
 • Pripravimo prodajno pogodbo v sodelovanju z odvetniško pisarno.
 • Svetujemo in pomagamo pri urejanju posojil.
 • Sestavimo primopredajni zapisnik in smo prisotni pri prevzemu nepremičnin